Polityka prywatności bodykey

Data wejścia w życie: 28 lipca 2014

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Amway Polska, ul. Puławska 366A, 02-819 Warszawa (w dalszej części niniejszego dokumentu zwany „Amway”) wykorzystuje dane osobowe gromadzone lub otrzymane od użytkowników („Użytkownicy”) programu utraty wagi bodykey by NUTRLITE™ („bodykey”).  Wyjaśnia w jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe, typ danych osobowych, które możemy gromadzić, w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy te dane, jak długo je przechowujemy, prawa użytkownika oraz jak się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

W jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymać dane osobowe od użytkownika

Rejestracja. Dane osobowe gromadzone są poprzez formularz rejestracyjny i kwestionariusz „Opracuj mój plan”, które uzupełniane są w wersji papierowej lub przesyłane elektronicznie poprzez witrynę bodykey („Witryna”) oraz aplikację w celu wzięcia udziału w programie kontroli wagi.

Zalogowany jako Użytkownik. Jeżeli w Witrynie lub w Aplikacji pozostajesz zalogowany jako Użytkownik, możemy gromadzić pochodzące od Ciebie dane osobowe,
np. w momencie, gdy aktualizujesz informacje osobowe.

Kontaktowanie się z nami. Możesz również podjąć decyzję o przesłaniu danych osobowych lub innych informacji za pomocą różnych kanałów komunikacji, np. poprzez e-mail, telefon lub formularz internetowy.

Pliki cookie. Jeżeli jesteś zalogowany w Witrynie, możemy także wykorzystać pliki cookie lub podobne technologie, które gromadzą pewne informacje o sposobie korzystania z Witryny, gdy wchodzisz, przeglądasz i korzystasz z niej. Plik cookie to plik danych umieszczany w komputerze lub urządzeniu mobilnym, które jest wykorzystywane do odwiedzania stron internetowych. Nie umożliwiamy stronom trzecim umieszczania plików cookie na urządzeniu użytkownika.

 • Poniższe elementy cookie nie są niezbędne dla funkcjonowania witryny i ogólnie służą do świadczenia, utrzymywania
  i doskonalenia naszych usług. Plików cookie nie wysyłamy bez Twojej zgody

 

Nazwa pliku cookie Cel
 Analizy Google  Elementy cookie służą do zbierania informacji na temat odwiedzających nasze witryny. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem tych elementów cookie są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te obejmują liczbę odwiedzających stronę, skąd odwiedzający do niej dotarli oraz które podstrony zostały odsłonięte

 

Pliki cookie można wyłączyć korzystając z ustawień przeglądarki (np. za pomocą funkcji „Preferencje” lub „Opcje internetowe” przeglądarki).  Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo, jeżeli korzystanie z plików cookie zostanie zablokowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania i usuwania plików cookie, odwiedź stronę www.aboutcookies.org.

Typy danych osobowych, które możemy gromadzić

Możemy gromadzić następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail, numer faksu oraz numer telefonu);
 • Płeć, wiek;
 • Sytuacja rodzinna, status zawodowy (np. zatrudniony na pełen etat, na pół etatu);
 • Wymiary ciała (np. wzrost, waga);
 • Waga docelowa;
 • Nazwa użytkownika, hasło;
 • Osobisty kod bodykey;
 • Preferencje żywieniowe;
 • Informacje o aktywności fizycznej;
 • Wiadomości wysyłane do innych użytkowników strony;
 • Preferencje dotyczące komunikacji; oraz
 • Wykorzystanie witryny, adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny.

Inne dane osobowe możemy zbierać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli konieczne jest przetworzenie takich danych osobowych, dbamy o to, aby była do tego odpowiednia podstawa prawna (np. wyraźna zgoda użytkownika).

Korzystamy z zebranych danych osobowych do:

 • Zarządzania procesem rejestracji;
 • Tworzenia i zarządzania kontem użytkownika online oraz odpowiadania na zapytania;
 • Przekazywania sugestii odnośnie odżywiania i aktywności fizycznej;
 • Komunikowania się z Tobą;
 • Umożliwiania interakcji pomiędzy Tobą, a innymi użytkownikami i/lub odwiedzającymi stronę (w zależności od ustawień Twojego profilu);
 • Ułatwiania korzystania z Witryny poprzez użycie plików cookie (np. aby zachować dane logowania);
 • Wykonywania analiz statystycznych oraz badań naukowych;
 • Doskonalenia Witryny, także poprzez śledzenie i monitorowanie wykorzystania Witryny za pomocą plików cookie oraz w celu diagnozowania problemów ze stosowanym przez nas oprogramowaniem i sprzętem;
 • Wdrażania warunków i postanowień umowy.

 W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe

Firma Amway nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wymienia się danymi osobowymi użytkownika. Firma Amway może udostępnić dane osobowe użytkownika tylko:

 • Organom należącym do grupy Amway, dla których ujawnienie przez firmę Amway danych osobowych użytkownika jest konieczne lub pożądane. Kiedy dokonujemy transferu Twoich danych osobowych do podmiotów Amway w innych krajach, chronimy te dane zgodnie z niniejszą Polityka Prywatności oraz obowiązującym prawem.
 • Organom rządowym lub innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub niezbędne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych osób oraz nas samych.

 W jaki sposób chronimy dane osobowe

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona danych osobowych podawanych przez użytkowników, aby zapobiec przypadkowemu, nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu zniszczeniu, utracie, zmianie, dostępowi, ujawnieniu lub wykorzystaniu danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak konieczne jest wypełnienie celów, dla których zbieramy te dane (patrz rozdział „W jaki sposób korzystamy z zebranych danych osobowych” powyżej), o ile prawo nie wymaga inaczej. 

Odnośniki do innych witryn

Witryna może zawierać odnośniki do stron utrzymywanych przez osoby trzecie, których praktyki dotyczące gromadzenia informacji i prywatności mogą różnić się od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące gromadzenia informacji oraz prywatności stosowane przez takie osoby trzecie. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia o prywatności wszystkich witryn stron trzecich przed skorzystaniem z nich lub przekazaniem danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na lub za pośrednictwem takich witryn.

Aktualizacja Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. W przypadku zmiany niniejszego Ogłoszenia o prywatności w witrynie nastąpi aktualizacja daty wejścia w życie, a zmiany wejdą w życie w momencie publikacji.

Prawa użytkownika

Prawa użytkownika w ramach odpowiednich przepisów mogą obejmować prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, prawo do korygowania, usuwania lub blokowania tych danych oraz prawo do sprzeciwu wobec pewnych działań związanych z przetwarzaniem danych. Aby skorzystać z tych praw, należy złożyć pisemną prośbę na podane poniżej dane kontaktowe.

Jak można się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności lub chęci zaktualizowania informacji lub uczynienia użytku ze swoich praw, z lokalnym biurem Amway w swoim kraju można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z formularza kontaktowego. Możesz również napisać do Centrum Kontaktu z Klientem na adres: amway_pl@amway.com